Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
06 Ağustos 2018

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve E.319 sayılı yazısına konu olan, "Akılcı laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında sağlık hizmeti sunucularında,  hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstem Prosedürü” hazırlanmıştır. İlgili yazılar ektedir.


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Pr_Ustyazi

Akılcı Laboratuvar Kullanımı A_Ek_42967018 

Akılcı Test İstemi Prosedürü