Görüntülüme Hizmetleri
19 Şubat 2020

- ESWL
- Kemik Dansitometresi
- EMG / EEG
- Stress Ekokardiyografi
- ESWT
- Panoromik Röntgen
- Tomografi
- CR Grafi
- Mammografi
- MR (Hizmet Alımı ile Alanya EAH'dan temin edilmektedir.)
- Patoloji (Hizmet Alımı ile Alanya EAH'dan temin edilmektedir.)