Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HASTA ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

Güncelleme Tarihi: 23/11/2017

Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanızın hekiminden alabilirsiniz.hasata erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.Hastanın şuuru kapalı ise Birinci derece yakınına bilgi verilir. Hasta ile ilgili bilgiler hasta mahremiyeti için üçüncü şahıslara bilgi verilmez Refakat Odalarımızda refakatçi için yatak olan refakatçi koltukları mevcuttur.Vizit saatlerinden önce refakatçı koltuklarının toplanmasını , Kurum prensibi olarak yatan hastalarımızda enfeksiyon riskini azaltmak için tüm odalarımızda hastalarımıza yalnızca bir kişinin refakat etmesini rica ederiz.

Refakatçi Kurallarımız; 1- Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

2- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

3- Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

4- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
5- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
6- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
7- Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
8- Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
9- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
10- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
11- Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
12- Yiyecek ve içeceklerin bozulma ihtimaline karşın odalarda bulunan buzdolaplarına koymalarını ve açık alanlarda yiyecek ve içecek bulundurmamalarını rica ederiz. Yatak Tüm odalarımızda kullanılan yataklarımız ortopedik olup otomatik yükseklik ayarlıdır. Şikayetlerinizi İletmek İçin Şikayetlerinizi Saat 8:00 – 17:00 saatleri Hasta Hakları Sorumlusuna iletebilirsiniz. Her katta Bulunan Hasta Görüş Öneri Kutlarına yazılı olarak şikayet ve önerilerinizi adınızı soyadınızı yazılı olarak atabilirsiniz.Hastanemiz web sitesindende Görüş ve önerilerinizi bildirebilir , sizi rahatsız eden her türlü olayda 318’i tuşlayarak Hasta Hakları Sorumlusuna ulaşabilirsiniz.

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR? » Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz. » Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız. » Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 15 dakika) » Her hasta başında birden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR. » Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır » İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız » ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK VE CANLI ÇİÇEK GETİRMEYİNİZ. » Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıdaverilmemelidir. » Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. » Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. » Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

HASTA ZİYARETİ YAPILMASI SAKINCALI DURUMLAR 1-Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü olan kişiler hastaların sağlığı için ziyarette bulunmaması gerekir .Hastalarınızın sağlığı bizim için önemlidir.

2. Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük ..v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir. 3-Doktorun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir.

NOT: <16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur -. 16 yaşından küçük ve çocuk ziyaretçiler en az bir yetişkin refakatinde klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre hastane ziyaret saatleri içinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler -. Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra el dezenfektanı kullandırılarak hastanızı ziyaret etmesi gerekir. -. Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.